Bridget with the love of Co Tu culture

|

(QNO) - Bridget, a 62 year-old artist from Leeds city (United Kingdom) has a keen interest in Co Tu culture. She has learned about the Co Tu people’s life, custom and other cultural features; and then, she bring them to the world through her pictures.

 Nữ nghệ sỹ Bridget tìm hiểu về các cô gái, chàng trai Co tu Tây Giang tậm múa Tung tung Dza Dzá truỳen thống. Ảnh: MINH HẢI
Mrs Bridget talking to Co Tu teenagers in Tay Giang district about tan tung and da da dances.

Bridget said she was charmed with the Co Tu culture, from lifestyle, livelihood to brocade, festivals here…So, she and the world famous photographer Réhahn (France) are co-working to publish a picture book of Co Tu culture in order to help Co Tu people develop tourism.

Tới bản làng nào bà Bridgetcũng khắc họa lại hình ảnh đọc đáo bằng tranh. Ảnh: MINH HẢI
Bridget is sketching a scene in a Co Tu village
Những hình thù của thú hút hồn Bridget. Ảnh: MINH HẢI
Bridget is interested in the carving art at Co Tu’s guol house…
Tất cả văn hóa Co tu đã mê hoặc Bridget. Ảnh: MINH HẢI
 …and learns about hunting art in Po Ning village in Tay Giang
Bà Bridge rong ruổi từng ản làng Co tu. Ảnh: MINH HẢI
Bridget on the way to visit Co Tu villages…
Bà Bridge từng chi tiết của người Co tu trang trí trên nhà. Ảnh: MINH HẢI
…and learns about decorations in the Co Tu house
 Bridge thích nghe những già làng và những người hiểu sâu về văn hóa mình kể chuyện cho bà vẽ tranh. Ảnh: MINH HẢI
Bridget is making a sketch of Co Tu culture through the stories by Co Tu village patriarches.