Receiving the UNESCO's certificate in Bai Choi art

|

(QNO) - The ceremony of receiving the UNESCO’s recognition certificate for the art of Bai Choi in Central Vietnam as Intangible Cultural Heritage of Humanity was organized in Hoi An city (Quang Nam province) by the Ministry of Culture, Sports and Tourism of Vietnam in coordination with the People’s Committees of Quang Nam province and of Hoi An city on May 7.

Lễ rước bằng công nhận bài chòi là
One of the ceremony rituals.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Văn Thanh cho đây là niềm tự hào của người Quảng. Ảnh: HẢI - LỘC
Vice Chairman Thanh gives a speech at the ceremony.

Speaking at the ceremony, Vice Chairman Le Tri Thanh stated the art of Bai Choi in Central Vietnam recognized as an Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO showed the international respect for the art of Bai Choi, the great efforts of Vietnam in general and of localities in Central Vietnam in particular in conserving this valuable intangible heritage. Local people are very proud of this recognition and responsible for protect the heritage. On the behalf of local authorities and people, Vice Chairman Thanh thanked for the great contribution of international organizations, Central agencies, artists and residents to the UNESCO’s recognition for the Bai Choi art as an Intangible Cultural Heritage of Humanity.

Đến dự và chia vui có đại diện văn hóa của UNESCO tại Việt Nam, Bộ VHTT&DL, lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành và các huyện, thị xã, TP. Ảnh: HẢI - LỘC
Representatives, local people and tourists at the ceremony.
Nghệ sĩ hô bài chòi trong tỉnh được vinh danh trong sự kiện này. Ảnh: HẢI - LỘC
The local artists performing Bai Choi are honoured at the event.
Thằ ủy quyền của Bộ VHTT&DL, Chủ tịch UBND tỉnh, Đinh Văn Thu trao bằng công nhận cho lãnh đạo Sở VHTTVDL Ảnh: HẢI - LỘC
Chairman of Quang Nam People’s Committee Dinh Van Thu offers the leader of the provincial Department of Culture, Sports and Tourism the recognition certificate.
Đại diện văn hóa UNESCO tại Việt Nam chúc mừng lãnh đạo sở VHTT&DL cùng các nghẹ sỹ bài chòi. Ảnh: HẢI - LỘC
A representative of UNESCO in Vietnam congratulates leaders of Quang Nam Department of Culture, Sports and Tourism and performers. 
Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen ghi nhận đóng góp và gìn giữ bài chòi cho các soạn giả, lãnh đạo VH các huyện, TX và TP, cùng các nghệ nhân bài chói. Ảnh: HẢI - LỘC
Leaders of Quang Nam province offer certificates to Bai Choi writers and singers, leaders of cultural agencies in the province.
Một tiết mục giao lưu bài chòi các thế hệ nghệ nhân và tài năng bài chòi nhỏ tuổi. Ảnh: HẢI - LỘC
Exchange performance between old and young talent singers of Bai Choi art.
Các nghệ nhân giao lưu bài chòi trong sự kiện vinh danh này. Ảnh: HẢI - LỘC
Spectators are very impressed by the performance of Bai Choi.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tặng hoa chúc mừng cho nghệ sỹ nhí. Ảnh: HẢI - LỘC
Chairman Thu gives flowers to young talent of Bai Choi singing.