Folk songs in Triem Tay village

By MINH HAI |

(QNO) - Folk songs are now considered as one of the  great tourist attractions in Triem Tay village (Dien Phuong commune, Dien Ban town, Quang Nam province).

Những ngôi nhà tranh ẩn, hiện trong lũy tre làng: Ảnh: Minh Hải
Some cottages behind the bamboo rampart.
Phụ nữ làng với trang phục bà ba rủ nhau hát dân ca. Ảnh: Minh Hải
Triem Tay women  wearing ao ba ba (loose-fitting shirts) and non la (palm-leaf conical hat)  are practicing singing folk songs in their break.

According to Head of Phu Hoa hamlet’s women Huynh Minh Hanh, Triem Tay women sing folk songs for their indulgence, serving tourists and creating a specific trade name with the traditional values for Triem Tay village.

Du khách vượt sông tìm đến làng: Ảnh: Minh Hải
Tourists coming to the village by crossing the river.
Vui vẻ trò chuyện cùng du khách. Ảnh Minh Hải
Local resident happily talking to a tourist.
Chuẩn bị ra sông hành nghề chài lưới: Ảnh Minh Hải
Preparing for going fishing
Tranh thủ giờ trưa, cùng nhau luyện hát dân ca: Ảnh Minh Hải
Folk songs singing practice at noon
Du khách thích cái mộc mạc, yên tỉnh của làng: Ảnh Minh Hải
Enjoying the peaceful moment
Ngắm cảnh làng trên sông Thu Bồn: Ảnh Minh Hải
Sightseeing the village by boat
Khám phá thiên nhiên ở Triêm Tây: Ảnh Minh Hải
Triem Tay natural landscape
Về làng ngắm hoàng hôn: Ảnh Minh Hải
Sunset in  Triem Tay village

By MINH HAI